Committee & Contact

<<Organization of US-Japan2016>>

Conference Chair (Japan):
NARITA, Yoshihiro (Hokkaido Univ.)
ynarita(at)eng.hokudai.ac.jp / usjapan2016@eng.hokudai.ac.jp

Conference Chair (US):
KIM, Hyonny (UC San Diego)
hyonny(at)ucsd.edu

Conference Secretariat:
HONDA, Shinya (Hokkaido Univ.)
honda(at)eng.hokudai.ac.jp / usjapan2016@eng.hokudai.ac.jp

<Organizing Committee>
AOKI, Takahira (Univ. Tokyo), (President of JSCM)
AOKI, Takuya (JAXA)
ARAKI, Masahiro (Nagoya Univ.)
ENDOU, Yoshihiro (Teijin Co.)
FUTAMURA, Naoyuki (Sekisui Plastics Co.)
FUKUNAGA, Hisao (Tohoku Univ.)
GOTO, Takeshi (JAXA)
HAKAMADA, Sadayuki (Instron Japan Co.)
HAMAMOTO, Akira (Univ. Tokyo)
HIROSE, Yasuo (Kanazawa Inst. Tech.)
HOJO, Masaki (Kyoto Univ.)
IWAHORI, Yutaka (JAXA)
KAWAI, Masamichi (Tsukuba Univ.)
KIMURA, Teruo (Kyoto Inst. Tech.)
KITANO, Akihiko (Toray Ind. Inc.)
KUSANO, Hideaki (Shimadzu Co.)
KURIYAMA, Taku (Yamagata Univ.)
KOYANAGI, Jun (Tokyo Univ. of Sci.)
MATSUBARA, Go (Kawasaki Heavy Ind.)
MATSUZAKI, Ryosuke (Tokyo Univ. Sci.)
MIYAGAWA, Kiyoshi (IHI Aero. Co.)
NAITO, Masahiro (Maruto Co.)
NAKAI, Tomomi (Gifu Univ.)
NAKADA, Masayuki (Kanazawa Inst. Tech.)
NAKAYAMA, Yoshihiro (Kawasaki Heavy Ind.)
OGASAWARA, Toshio (Tokyo Univ. Agri & Tech.)
OHKUBO, Kazuya (Doshisha Univ.)

OHTA, Yoshiki (Hokkaido Univ. Sci.)
OKABE, Tomokazu (Tohoku Univ.)
OKABE, Yoji (Univ. Tokyo)
OZAKI, Tsuyoshi (Composite Res. & Dev.)
SASAKI, Gen (Hiroshima Univ.)
SHIMAMURA, Yoshinobu (Shizuoka Univ.)
SHIMIZU, Takayuki (Mitsubishi Heavy Ind.)
SUEMASU, Hiroshi (Sophia Univ.)
SUZUKI, Katsunori (Yamaha Co.)
TAKAO, Yoshihiro (Soujo Univ.)

TAKANO, Tsuneo (Mitsubishi Rayon Co.)

TAKAHASHI, Kosuke (Hokkaido Univ.)
TAKAHASHI, Jun (Univ. Tokyo)
TAKEDA, Nobuo (Univ. Tokyo)
TODOROKI, Akira (Tokyo Inst. Tech.)
TAN, Kwek-Tze (Univ. Akron)
UCHIDA, T (Uchida Co.)
WATANABE, Naoyuki (Tokyo Metropolitan Univ.)
WANG, Wen-Xue (Kyushu Univ.)
YAMAGUCHI, Koji (Toray Ind. Inc.)
YOKOZEKI, Tomohiro (Univ. Tokyo)
YOSHIMURA, Akinori (JAXA)