The Seguchi Prize / 20181214

山田助教が,日本機械学会バイオエンジニアリング部門瀬口賞を受賞しました!