EBioMedicine vol37 / 20181210

EBioMedicineの最新号(Vol. 37)に当研究室関連の論文が掲載されました.

An acellular bioresorbable ultra-purified alginate gel promotes intervertebral disc repair: A preclinical proof-of-concept study
Takeru Tsujimoto, Hideki Sudo, Masahiro Todoh, Katsuhisa Yamada, Koji Iwasaki, Takashi Ohnishi, Naoki Hirohama, Takayuki Nonoyama, Daisuke Ukeba, Katsuro Ura, Yoichi M. Ito, Norimasa Iwasaki
p.521-534
https://doi.org/10.1016/j.ebiom.2018.10.055